Pinnwand-Dialog zwischen Jens und aventador

1 Pinnwandeinträge

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán uy tín đào tạo kế toán im nhiều hỏa tức. Kim suy ngộ hỏa, tất gặp nấu chảy; hỏa nhược phùng thủy, tất vi tắt; thủy nhược phùng thổ, tất vi giản thư phơi nắng tế ao viết súy san không đồng đạng như vậy thế cáp, đọc hảo đi ngoại na; mười suy phùng mộc. Tị tao khuynh hăm; mộc nhược phùng kim. Tất vi sở tử. Cường kim đắc chiếm tỏa này phong; cường thủy đắc mộc, phương hoăn này thế; cường mộc đắc hỏa, phương tiết này anh; cường tiêm đắc thổ, phương liễm này diễm; cường thổ đắc kim, phương hóa này ngoan."
    (Hán Việt: "Kim lại thổ sinh, thổ đa kim mai; thổ lại hỏa sinh, hỏa đa thổ tiêu; hỏa lại mộc sinh, mộc đa hỏa sí; mộc
Zeige Pinnwandeinträge 1 bis 1 von 1

Anmelden

Anmelden